STORINGSMELDING VIDEOFOONINSTALLATIE MARIASTICHTING

1. Adres van de storing

3. Storing gemeld door (alleen bevoegd bestuurslid VvE).

Wijziging naam (ook de gevraagde gegevens bij 1, 3 en 4 invullen).


Privacy verklaring:

Voordat wij uw aanvraag volledig kunnen afronden, dient u eerst akkoord te gaan met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden gekoppeld aan het gebruik van een parkeerplaats en vastgelegd in het toegangscontrole systeem. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor de financiƫle administratie. Bewijsstukken (kopie legitimatiebewijs en kopie bankpas) die u moet meesturen bij de aanvraag voor een parkeerabonnement worden na registratie voor bovengenoemde doeleinden direct vernietigd. U kunt het BSNnummer en de pasfoto op het kopie van uw legitimatiebewijs indien gewenst onzichtbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven. Uitzondering hierop is, het starten van een invorderingstraject in geval van een betalingsachterstand. Dan worden uw gegevens doorgeven aan een incassobureau.

Indien van toepassing:

In geval van camerabewaking worden door ons beheerde camera beelden na maximaal 30 dagen automatisch gewist. De camera beelden worden alleen voor eigen gebruik bekeken. Indien camera beelden mogelijk onderdeel gaan uitmaken van een justitieel onderzoek worden deze apart opgeslagen en op verzoek van de politie bekeken en/of afgegeven.

Ik ben akkoord met bovenstaand gebruik en verwerking van mijn persoonsgegevens.