Vereniging van Eigenaren

Parkeerbeheer en technische beheer parkeergarage VvE

Vaak wordt het parkeerbeheer en het technische beheer van een parkeergarage van een VvE in eerste instantie verzorgd door het bestuur of leden van de VvE. Na enige tijd wordt het verlangen,  deze werkzaamheden te gaan uitbesteden steeds sterker. Argumenten om dit te doen zijn onder andere: tijdsgebrek, onvoldoende kennis van zaken, niet meer bereid zijn om midden in de nacht problemen op te lossen, het lastig vinden om mede gebruikers van de garage (lees buren) aan te spreken op niet gewenst gedrag en nare ervaringen met agressief gedrag.

Allround Parking Services is een ervaren beheerder met kennis van zaken. Wij kunnen u volledig ontzorgen. Indien gewenst, kunnen wij zeven dagen in de week, gedurende 24 uur per dag ondersteuning geven. Afhankelijk van het aanwezige parkeersysteem kunnen wij de besturing van de systeem volledig op afstand overnemen.
Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het afsluiten van goede onderhoudscontracten. Onderhoudscontracten dienen ook beheerd te worden. Wij zien er op toe, dat contractueel gemaakte afspraken worden nagekomen. Wij begeleiden het werk van derden, controleren de uitvoering en controleren of de juiste bedragen worden gefactureerd. 

 

Belangrijk is, dat de gebruikers van de garage zich veilig voelen. Het gevoel van sociale veiligheid wordt beïnvloed door veel factoren. Een schone goed verlichte garage draagt daar zeker aan bij. Om een garage netjes en veilig te houden, dienen formele regels te worden opgesteld. Wij kunnen voor u passende gebruiksvoorwaarden opstellen. Met alleen het opstellen van regels bent u er nog niet. Regels dienen te worden nageleefd. Helaas laat de dagelijkse praktijk zien, dat niet iedereen zich aan de regels wil houden. Het aanspreken van overtreders en het eventueel opleggen van sancties vraagt tact en onafhankelijkheid. Bewoners onderling hebben diverse belangen, deze staan een objectieve handhaving vaak in de weg.
Wij maken de garage schoon met een u door u gewenste frequentie. In overleg wordt een door u gewenst schoonmaakpakket samengesteld. Zaken die hierbij aandacht dienen te krijgen zijn: het verwijderen van vuil; het verwijderen van graffiti, het verwijderen van olievlekken, het schoonhouden van afwateringsgoten, het sneeuw vrij maken van in- uitrit en voetgangerstoegangen en het verwijderen van grote waterplassen.
Brandveiligheidinstallaties dienen met regelmaat getest te worden. Dit is een eis die zowel verzekeringsmaatschappijen stellen als de brandweer. Allround Parking Services heeft deze deskundigheid in huis.
Wij leveren de diensten waar u behoefte aan heeft. Bij ons wordt u niet gedwongen een pakket af te nemen, dat niet geheel aan uw wensen voldoet. Wij leveren maatwerk!
Geïnteresseerd? Bel ons of vul het vragenformulier in. In een persoonlijk gesprek krijgt u een eerste indruk en kunnen wij onze mogelijkheden nog verder toelichten.