Uw parkeer­abonnement voor WTC Almere

Prijs is inclusief BTW.

Uw gegevens

LET OP: Upload een kopie van uw legitimatiebewijs. Kunt u niet uploaden, mail deze dan naar: info@allroundparkingservices.nl.(Let op tijdige betaling, zie Algemene Voorwaarden)


Hierbij verklaar ik, ondergetekende, door inzending van dit aanvraagformulier een overeenkomst te sluiten met Allround Parking Services (APS) op grond waarvan APS zich verplicht tot levering van parkeerruimte (bij beschikbare capaciteit). Ik verplicht mij tot betaling van het daarvoor verschuldigde abonnementsgeld. Ook verplicht ik mij tot naleving van de regels als vervat in de Algemene Voorwaarden voor abonnementhouders, zoals te vinden op de website. Ik verklaar verder akkoord te gaan met de privacy verklaring en met de opzeggingsprocedure.

Lees hier de Algemene Voorwaarden voor abonnementhouders

Tariefwijziging

De abonnementhouder wordt tenminste één kalendermaand voor de ingangsdatum van de tariefwijziging schriftelijk geïnformeerd. De eigenaar is vrij tot het aanpassen van het tarief, ook al is de stallingovereenkomst recentelijk aangegaan. Indien de abonnementhouder niet akkoord is met de tariefverhoging kan de stallingovereenkomst schriftelijk worden beëindigd. De beëindiging kan binnen twee weken nadat de eigenaar hem hierover schriftelijk heeft geïnformeerd of met ingang van de datum waarop de tariefverhoging ingaat.

Voorwaarden

  • Betaling per maand vooraf. Wanneer de betaling niet is ontvangen op de eerste van de lopende maand wordt de parkeerpas zonder voorafgaande aankondiging direct geblokkeerd.
  • De parkeerpas en de stallingovereenkomst zijn niet overdraagbaar.
  • Bij misbruik van de parkeerpas wordt deze direct geblokkeerd. Reeds betaalde termijnen worden dan niet gerestitueerd.
  • De parkeerpas geeft geen recht op een vaste parkeerplaats.
  • Met de parkeerpas mag u parkeren in P1. In principe is P1 gereserveerd voor vaste huurders. Wanneer de eigenaar het noodzakelijk acht, kan op ieder willekeurig moment, het recht op parkeren worden omgezet naar P2. U zult daar tijdig over worden geïnformeerd.
  • Bij deze aanvraag dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te voegen. In geval het een bedrijf betreft, dient u tevens een recent uittreksel (niet ouder dan drie maanden)uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bij te voegen.
  • Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden.

Akkoordverklaring*