Aanvraag Volendam Centrum

Ik wil graag het volgende abonnement: *
Minimale looptijd: drie maanden. Prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief borg. Voor de parkeerpas geldt een eenmalige borg van €15,-.

Bij afname van meerdere abonnementen wordt er contact met u opgenomen.

Totaal eerste maand (inclusief borg)

€ 75,70

Volgende maandbetalingen

€ 62,70

Uw gegevens

LET OP: Upload een kopie van uw legitimatiebewijs én een kopie van uw bankpas. Kunt u niet uploaden, mail ze dan naar: info@allroundparkingservices.nl.

Kies hier de bestanden om te uploaden. Samen max 5 MB.

Maximum file size: 5MB

Uw vraagt aan voor: *

Bedrijfsgegevens

N.B.: Doet u de aanvraag namens een bedrijf, dan dient u ook de volledige gegevens van de aanvrager/pashouder hierboven invullen. Alle bedragen zijn inclusief BTW, die op de factuur wordt gespecificeerd.

Is het factuuradres hetzelfde als het vestigingsadres? *
Uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden) *

Maximum file size: 16.78MB

Machtiging

Ik betaal per automatische incasso per: *
Minimale looptijd: 3 maanden
Machtingingsverklaring *

Lees hier onze voorwaarden bij deze overeenkomst

Hierbij verklaar ik, ondergetekende, door inzending van dit aanvraagformulier een overeenkomst te sluiten met Allround Parking Services (APS) op grond waarvan APS zich verplicht tot levering van parkeerruimte (bij beschikbare capaciteit). Ik verplicht mij tot tijdige betaling van het daarvoor verschuldigde abonnementsgeld via de incassomachtiging.

Akkoordverklaring *

caldera_form id=”CF5c26150c56a7a”