BEGELEIDING

Het ontwerpen, aanleggen, exploiteren en beheren van parkeergelegenheid is een vakgebied waar het succes in de details zit. Wij kennen alle aspecten  waarop gelet dient te worden, zodat er geen onvoorziene gevolgen ontstaan.  Een kwestie van het maken van de juiste keuzes.  Daar is APS sterk in. 

NEEM CONTACT OP

Parkeergarage ontwerpen

Hoe laat u uw parkeergarage ontwerpen?

Het komt steeds vaker voor dat bij het ontwerp van een publiek gebouw, ook een passende parkeergarage wordt ontworpen. Mede door ruimtegebrek, is er vaak geen extra ruimte meer om parkeerplekken of zelfs een compleet parkeerterrein naast het pand te creëren. Een parkeergarage ontwerpen als onderdeel van het pand, is de ideale oplossing. Een groot voordeel bij een dergelijk ontwerp, is dat er meer aandacht wordt besteed aan het design van een parkeergarage. Een parkeergarage hoeft niet altijd een donker en log blok beton te zijn. Uiteraard moet u bij een parkeergarage ontwerpen niet alleen aan het design denken. Er moet een goed samenspel zijn tussen een mooi en functioneel ontwerp.

Parkeergarages ontwerpen met hulp van de expert

Parkeergarages ontwerpen is niet voor iedereen weggelegd. Ook professionele architecten dienen bij het ontwerp van een parkeergarage de experts te raadplegen over de eisen die met het ontwerp meegenomen moeten worden. Het design kan aansluiten bij het gebouw waarin de parkeergarage zich bevindt of u laat een parkeergarage ontwerpen naar eigen design. Belangrijk is dat ook rekening gehouden wordt met de eisen van functionaliteit en veiligheid. Tevens speelt ook duurzaamheid tegenwoordig een steeds belangrijkere rol. Soms lijken parkeergarages op elkaar, maar feit is dat ieder ontwerp maatwerk is. Betrek bij uw ontwerp ook Allround Parking Services. Wij hebben de expertise met het ontwerpen van parkeergarages en kunnen u hierin adviseren.

Een parkeergarage laten ontwerpen met Allround Parking Services

Wilt u een parkeergarage laten ontwerpen en heeft u bepaalde ideeën over het ontwerp? Laat uw wensen dan toetsen door Allround Parking Services. Een parkeergarage moet over bepaalde voorzieningen beschikken waar u misschien niet aan denkt? Wij zijn ruim ervaren in het ontwerpen van parkeergarages. Al vele klanten hebben wij met raad en daad bijgestaan bij hun ontwerpen. Graag doen wij dit ook voor u. Neemt u hiervoor tijdig contact met ons op, zodat u direct alle opties meeneemt in uw ontwerp.

Begeleiding

Spreek uw interesse uit of stel ons een vraag

Contact formulier
Uw aanvraag betreft