Uw parkeer­abonnement voor Huberroos in Doetinchem

* Minimale looptijd: drie maanden. Prijzen zijn inclusief BTW.


Uw gegevens

LET OP: Upload een kopie van uw legitimatiebewijs én een kopie van uw bankpas. Kunt u niet uploaden, mail ze dan naar: info@allroundparkingservices.nl.MACHTIGING

Ik machtig Allround Parking Services B.V. om af te schrijven van mijn bank- of girorekening:

  • Het verschuldigde kort parkeertarief van mijn abonnement;
  • Eenmalige borg (á €15,-).

Hierbij verklaar ik, ondergetekende, door inzending van dit aanvraagformulier een overeenkomst te sluiten met Allround Parking Services (APS) op grond waarvan APS zich verplicht tot levering van parkeerruimte (bij beschikbare capaciteit). Ik verplicht mij tot tijdige betaling van het daarvoor verschuldigde abonnementsgeld via de incassomachtiging.


Akkoordverklaring*